Effektivitetstal

Effektiviseringsenheden understøtter sektorens effektiviseringsarbejde med beregning af effektivitetstal for de enkelte boligafdelinger. Disse kan bruges som pejlemærker til at identificere afdelinger med større eller mindre effektiviseringspotentiale.

På disse undersider kan du læse mere om, hvad effektivitetstallene viser, og hvordan de beregnes, og du kan finde se forskellene i driftsudgifter og effektivitetstal på tværs af sektoren.