Konference om tilsynet med den almene boligsektor

I samarbejde med KL og BL - Danmarks Almene Boliger har Bolig- og Planstyrelsen d. 11. oktober 2022 afholdt konference på Hotel Nyborg Strand om tilsynet med den almene boligsektor.

På konferencen var der oplæg fra Bolig- og Planstyrelsen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger. Derudover var der oplæg fra Københavns Kommune og Viborg Kommune om arbejdet med tilsynet og styringsdialog. Samtidig bød konferencen på faglige workshops blandt andet med præsentation af ny tilsynsvejledning, om brug af effektivitetstal og obligatoriske handleplaner, og om status på det almene bygningsregister, grønne garantier m.m.

Slides fra plenumoplæggene og workshops kan downloades her.

 Download slides med de samlede plenumoplæg

Download slides fra workshop 1

Download slides fra workshop 2

Download slides fra workshop 3

 Programmet ses herunder

Tid

Programpunkt

9.00-9.30

Ankomst og kaffe

9.30-9.45

 

 

Bolig- og Planstyrelsen byder velkommen.

Oplæg v Sigmund Lubanski, Direktør Bolig og Planstyrelsen:

Vigtigheden af et stærkt og velfungerende tilsyn. Styrket understøttelse af det kommunale tilsyn og bud på, hvor styringsdialogen bevæger sig hen.

9.45-10.15

Oplæg Karoline Amalie Steen, Kontorchef KL: Hvad er centrale opmærksomheder for kommunerne i tilsynet, hvad skal styrkes, og hvilke nye tiltag er allerede iværksat.

10:15-10.30

Pause

10.30-10.50

Oplæg Christina Krog, Kredskonsulent BL: Strategiske udlejnings- og anvisningsaftaler som ramme om socialt bæredygtige byer.

10.50-11.20

Oplæg fra Københavns kommune hhv. Viborg Kommune om tilsyn og styringsdialogen: Eksempler på udfordringer, løsninger og potentialer.

11.20-12.15

Frokost

12.15-15.00

Workshops a 45 min, kaffe og kage serveres undervejs, 15 min pause mellem workshops

Der er afsat tid til, at der kan deltages i alle workshops.

Formålet med workshoppene er vidensdeling og konkrete værktøjer til et bedre tilsyn.

Formatet er korte oplæg og efterfølgende drøftelse og Q&A

 

Workshop 1: Præsentation af ny vejledning, Q&A omkring regler.

 

Workshop 2: Effektivitetstal, obligatoriske handleplaner for særligt røde afdelinger og monitorering af nye data.

 

Workshop 3: Bæredygtig drift og vedligehold. Henlæggelser og det almene bygningsregister DCAB,  grønne garantier og grøn baseline.

15.00-15.20

Bolig og Planstyrelsen:  Opsamling og afslutning

15.20-15.30

Tak for i dag