Styrket understøttelse af det kommunale tilsyn

Det er blevet besluttet, at Bolig- og Planstyrelse skal styrke sin understøttelse af det kommunale tilsyn. Her kan du læse mere om baggrunden og de igangsatte initiativer

Analyse af tilsynet

Som en del af aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om Grøn boligaftale 2020 blev der i 2021 udarbejdet en analyse af kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer.

Analysen konkluderede, at den nuværende model for tilsyn med den almene boligsektor grundlæggende er hensigtsmæssig. Lovgivningen er dækkende og beføjelserne til stede. Alle kommuner fører tilsyn med de almene boligorganisationer, men der er behov for at styrke tilsynet på en række områder.

Analysen kan downloades her

Øget fokus på tilsyn

På baggrund af analysen er det besluttet, at ministeriet mere aktivt skal understøtte kommunerne i deres varetagelse af tilsynsopgaverne, og Bolig- og Planstyrelsen har derfor igangsæt en række initiativer.

Styrelsen nye initiativer på tilsynsområdet omfatter:

  1. Styrket vejledningsindsats i forhold til kommunerne
  2. Konferencer og netværk
  3. Styrket proaktivt sektortilsyn med kommunerne

Formålet med initiativerne er at styrke kommunernes viden og kompetencer til at løfte tilsynsopgaven, øge vidensdelingen, og styrke datagrundlaget for det kommunale tilsyn.

Som en del af det proaktive sektortilsyn igangsættes en udvidet monitorering af boligorganisationers og -afdelingers nøgletal. På baggrund af den udvidede monitorering vil styrelsen kunne:

  • identificere boligorganisationer og -afdelinger med kritiske nøgletal, som tilsynskommunen bør være opmærksom på
  • understøtte kommunernes tilsyn ved at bidrage med relevant viden om boligorganisationers eller enkelte afdelingers situation, hvilket vil give kommunen bedre forudsætninger for at føre en kvalificeret dialog med boligorganisationen i forbindelse med blandt andet styringsdialogen.

Kontakt

Trine Tornøe Platz
O: Center for Bolig