Obligatoriske handleplaner for særligt røde afdelinger

I aftalen om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026 mellem KL, BL og Indenrigs- og Boligministeriet er der særlig fokus på boligafdelinger, der ikke er kommet ordentlig i gang med effektiviseringsarbejdet.

Det er aftalt, at boligorganisationer, der har afdelinger med lave effektivitetstal i de seneste tre regnskaber, og dermed er markeret som ”røde afdelinger” i styringsrapporten og afdelingsrapporterne, skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes på det årlige styringsdialogmøde med kommunen.

Styringsrapporten og afdelingsrapporterne indgår i den samlede dokumentationspakke, som boligorganisationen årligt skal fremsende til kommunerne i styringsplatformen Almenstyringsdialog.dk.

I samarbejde med Landsbyggefonden er der derfor implementeret følgende konkrete ændringer i hhv. styringsrapporten og afdelingsrapporterne:

  • I styringsrapportens afsnit IV. Centrale facts om boligorganisationen indgår en oversigt over de afdelinger i boligorganisationen, som i de seneste tre år er markeret som en rød afdeling med angivelse af afdelingernes effektivitetsprocent.
  • I styringsrapportens afsnit V. Centrale facts om afdelingerne indgår disse afdelinger ligeledes i oversigten over afdelinger med kritiske nøgletal.
  • I afdelingsrapporten er der indsat et nyt afsnit Røde afdelinger, som indeholder den obligatoriske handlingsplan for afdelingen, som skal udfyldes.

Ændringen blev implementeret 28. april 2022 og implementeres i dokumentationspakker 2022, der ikke er fremsendt og fremadrettet i kommende dokumentationspakker.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for Almenstyringsdialog.dk for Bolig- og Planstyrelsen. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen efter nærmere aftale med styrelsen.

Skabelon for obligatorisk handleplan

Se skabelonen for de obligatoriske handleplaner

Skabelon

Læs mere om

 almenstyringsdialog.dk på Landsbyggefondens hjemmeside

Om almenstyringsdialog