Sektorens effektiviseringsresultat

Sektoren skal i perioden 2020 til 2026 realisere driftsbesparelser for 1,5 mia. kr. Her kan du få mere information om status for effektiviseringsindsatsen.

I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om at sektoren skulle spare 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette ambitiøse mål blev nået, og endda overgået med 0,3 mia. kr.

I 2021 blev indgået endnu en effektiviseringsaftale mellem de tre parter, i denne omgang skal sektoren i perioden 2020 til 2026 realisere driftsbesparelser for 1,5 mia. kr. og derudover energieffektivisere for 0,3 mia. kr. De 300 mio. kr. som målet for den første aftale blev overgået med kan dog regnes med i måltallet på 1,5 mio. kr. Dermed svarer målet for den ny aftale til, at sektoren skal have driftseffektiviseret for 1,2 mia. kr. i 2026 set i forhold til niveauet i 2020.

Resultatet af effektiviseringsindsatsen overvåges løbende. På disse sider kan du læse om udviklingen og finde information om den baselinemodel, der bruges til at måle udviklingen i effektiviseringsindsatsen.