Velkommen til effektiviseringsenhedens hjemmeside

Her på siden finder du information om, hvorfor der er fokus på effektivitet i den almene sektor, ligesom du kan få gode idéer til effektiviseringsarbejdet. Du kan læse om, hvad effektivitetstal er, og hvordan de beregnes, og du kan se, hvordan effektiviseringsarbejdet går.

Status for effektiviseringsindsatsen

Fra 2020 til 2022 har den almene boligsektor fortsat effektiviseret på centrale driftskonti. Når der ses bort fra kurstab på obligationer, opgøres effektiviseringsresultatet for perioden til ca. 400 mio. kr. 

Status for effektiviseringsindsatsen

 

Afdelinger med plejeboliger

Fra januar 2023 tages der højde for antallet af plejeboliger i beregningen af effektivitetstal for afdelinger, der er domineret af ældreboliger.

De overordnede principper for beregning af effektivitetstal er beskrevet her

En detaljeret beskrivelse af benchmarkmetoden kan downloades på denne side.