Kommunernes tilsyn

Læs her om effektivisering og tilsyn

Effektivisering er et af de emner, der skal drøftes i forbindelse med styringsdialogmødet mellem boligorganisation og tilsynskommune.
På disse sider findes information om brugen af effektivitetstal i styringsdialogen og om obligatoriske handleplaner for særligt røde afdelinger.
Derudover findes også information om nye initiativer i Bolig- og Planstyrelsens tilsyn med - og understøttelse af - det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer.