Beregningsmetode

Resultatet af den almene boligsektors effektiviseringsindsats overvåges løbende.

Udviklingen i sektorens driftsudgifter følges løbende, og status for effektiviseringsindsatsen gøres op årligt. Ifølge Effektiviseringsaftalen fra 2016 skal der i opgørelsen af effektiviseringsindsatsen tages højde for inflation samt ændringer i beboersammensætningen. Herunder kan downloades et notat, der i detaljer beskriver den model, der anvendes til at beregne udviklingen, når der tages højde for disse ændringer.  

 

Download notatet her