Politisk aftale

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

08-01-2021

Aftale mellem Transport- og Boligministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger og KL – Kommunernes Landsforening (08.01.2021)
I forlængelse af Grøn Boligaftale er der fastsat et nyt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.