Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

24-06-2016

Anbefaling til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor.