Dokumentation af data og metode

Effektivitetstallene beregnes ved hjælp af en benchmark model. Her kan du downloade et teknisk baggrundsnotat, der beskriver metoden bag tallene.

Fra januar 2023 tages der højde for antallet af plejeboliger i beregningen af effektivitetstal for afdelinger domineret af ældreboliger.

I metodenotatet, der kan downloades herunder, er benchmarkmetoden beskrevet i detaljer.

Download notatet her